Wentylacja i klimatyzacja - klucz do komfortu na siłowni i klubie fitness 

Wentylacja i klimatyzacja - klucz do komfortu na siłowni i klubie fitness

wentylacja na siłowniProwadzenie nowoczesnej i atrakcyjnej siłowni to prawdziwe wyzwanie dla właścicieli. Aby przyciągnąć klientów i zapewnić im komfortowe warunki do treningów, kluczową rolę odgrywa odpowiednie zaprojektowanie systemów klimatyzacji i wentylacji. To one tworzą optymalne środowisko sprzyjające wysiłkowi fizycznemu oraz dbają o zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących.

Intensywna aktywność fizyczna wielu osób ćwiczących w jednym pomieszczeniu znacząco wpływa na jakość powietrza wewnętrznego. Temperatura rośnie, a wskutek wytężonych treningów wzrasta również poziom wilgotności.

Intensywny wysiłek sprawia gwałtowne obniżenie się jakości powietrza i jego zużycie. Dlatego też właściwie zaprojektowana wentylacja jest kluczem do utrzymania optymalnego komfortu. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza dostosowanej do liczby osób i rodzaju wykonywanych ćwiczeń, usuwanie zanieczyszczeń oraz regulacja temperatury i wilgotności.

Obecne wymogi prawne dotyczące wentylacji

Pomieszczenia siłowni i klubów fitness powinny spełniać rygorystyczne wymagania sanitarne i wentylacyjne, aby zapewnić komfortowe warunki dla ćwiczących. Powietrze w pomieszczeniach siłowni czy klubie fitness powinno spełniać określone parametry jakościowe, takie jak właściwa temperatura, wilgotność oraz prędkość przepływu. Dodatkowo, system wentylacji powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia i nadmiar wilgoci.

Obecnie nie ma obowiązujących przepisów precyzyjnie określających wymagania dotyczące jakości powietrza i jego wymiany w obiektach typu siłownie czy kluby fitness. Niemniej jednak, wielu projektantów i instalatorów wciąż kieruje się zniesionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r., które dość jasno określało te wymagania.

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. które stanowiło, że:

 • W pomieszczeniach ćwiczeń fizycznych należy zapewnić przepływ powietrza zewnętrznego minimum 50 m3/h na osobę.
 • W siłowniach przepływ powietrza powinien wynosić co najmniej 100 m3/h na osobę.
 • Pomieszczenia solariów, masaży oraz z natryskami i łaźniami parowymi wymagają wentylacji nawiewno-wywiewnej podciśnieniowej.

Na przykład, dla pomieszczenia fitness, gdzie obywa się np. joga, aerobik czy inne zajęcia, w którym ćwiczy 15 osób, wentylacja powina dostarczyć powietrze 750 m3/h W przypadku siłowni, na której ćwiczy 10 osób, strumień dostarczonego powietrze powinno wynieść 500m3/h

źródło: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. 

 

Klimatyzacja w siłowni lub klubie fitness?

Twoi klienci zasługują na komfort podczas treningu! 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach HVAC dla siłowni i klubów fitness.

Zadzwoń Lub Napisz!

 

Wyzwania klimatyzacyjne na siłowni i w klubach fitness

Siłownie i kluby fitness stawiają przed systemami HVAC szczególne wymagania ze względu na ich specyfikę. W czasie intensywnego wysiłku fizycznego wzrasta nie tylko temperatura ciała ćwiczących, ale również wilgotność powietrza wskutek parowania potu. Ponadto zwiększa się stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Te wszystkie czynniki negatywnie wpływają na samopoczucie osób trenujących, dlatego konieczne jest zapewnienie właściwej wentylacji i chłodzenia.

Idealna temperatura i wilgotność w sali fitness i siłowni

klimatyzacja w sali klubu fitnessUtrzymanie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach siłowni i klubów fitness jest kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa ćwiczących. Zbyt wysokie temperatury i wilgotność mogą prowadzić do przegrzania i nadmiernego obciążenia układu krążenia, stwarzając ryzyko niebezpiecznych stanów fizjologicznych.

Zgodnie z wytycznymi American College of Sports Medicine (ACSM) oraz Międzynarodowej Federacji Fitness (IFA):

 • Pomieszczenia do regularnych zajęć aerobowych i kardio powinny mieć temperaturę między 18°C a 20°C przy wilgotności 40-60%.
 • Sale do treningu siłowego, zajęć Pilatesa itp. najlepiej utrzymywać w zakresie 18-20°C.
 • Pomieszczenia do jogi mogą być nieco cieplejsze, ale nie więcej niż 27°C.
 • Strefy basenowe najlepiej gdy mają 21-27°C.

IFA zaleca, aby w każdej strefie siłowni umieszczony był termometr i higrometr, pozwalające użytkownikom na kontrolę temperatury i wilgotności w odniesieniu do rekomendowanych wartości. Pomimo braku wytycznych  istnienia wytycznych i regulacji prawnych. Większość klubów fitness i siłowni stara się utrzymywać odpowiedni komfort termiczny.

źródło: IFA

 

Jaka klimatyzacja dla siłowni lub klubu fitness

W zależności od wielkości i układu pomieszczeń siłowni, można zastosować różne rodzaje rozwiązań:

 • Klimatyzacja split - dobre rozwiązanie dla mniejszych siłowni składających się z jednej otwartej przestrzeni. Łatwy i stosunkowo tani w instalacji.
 • Systemy VRF (Variable Refrigerant Flow) - wydajne i elastyczne rozwiązanie dla dużych obiektów z wieloma pomieszczeniami o różnych funkcjach (siłownie, sale fitness, strefy relaksu). Umożliwiają niezależną regulację temperatury w poszczególnych strefach.
 • Centrale klimatyzacyjne - kompletne i zaawansowane systemy dla dużych siłowni, zapewniające pełną kontrolę nad parametrami powietrza, w tym jego filtrację i wymianę.

Dobór systemu wentylacji i klimatyzacji:

Podczas projektowania systemu HVAC dla siłowni lub klubu fitness kluczowe jest wzięcie pod uwagę następujących czynników:

 • Powierzchnia i kubatura pomieszczeń ich ilość
 • Maksymalna przewidywana liczba ćwiczących
 • Specyficzne wymagania stref (np. sauny, baseny)
 • Nachylenie i ekspozycja elewacji budynku
 • Wymagania prawne i budżet inwestycji

Tylko kompleksowa analiza wszystkich tych elementów pozwoli na dobranie optymalnego rozwiązania gwarantującego właściwy mikroklimat, energooszczędność oraz trwałość i niezawodność całej instalacji. Niemniej jednak nie da się w pełni omówić całego procesu projektowania, ponieważ zależy on od indywidualnych potrzeb, warunków inwestycyjnych oraz specyfiki każdego obiektu.

 

Wentylacja w klubie fitness, siłowni?

Twoi klienci zasługują na komfort podczas treningu! 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach HVAC dla siłowni i klubów fitness.

Zadzwoń Lub Napisz!

 

 

Eksploatacja i konserwacja systemu HVAC: Zadbaj o swoją klimatyzację i wentylację

serwis klimatyzacji na siłowniDla zapewnienia prawidłowej eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji na siłowniach i w klubach fitness, niezbędne są regularne przeglądy i konserwacje. Intensywne użytkowanie tych instalacji w środowisku narażonym na wysokie zanieczyszczenie powoduje konieczność częstej wymiany filtrów oraz przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producentów. Tylko dzięki regularnym przeglądom i czynnościom serwisowym możliwe jest zagwarantowanie długotrwałej, bezawaryjnej pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz utrzymanie komfortowych warunków termicznych dla osób ćwiczących.

Wiąże się to również z wydajnością energetyczną całego systemu. Prawidłowa konserwacja, czyszczenie wymienników, sprawdzanie szczelności instalacji oraz kalibracja układów automatyki pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów pracy i zminimalizowanie strat energii. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do obniżenia efektywności urządzeń, wzrostu kosztów eksploatacyjnych oraz potencjalnych awarii.

Warto również pamiętać o regularnych pomiarach i monitorowaniu jakości powietrza wewnętrznego. Dzięki temu można na bieżąco korygować ustawienia wentylacji i klimatyzacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Pomoże to utrzymać właściwe stężenia dwutlenku węgla, temperaturę i wilgotność na optymalnych poziomach.

Profesjonalni producenci systemów HVAC oferują dedykowane programy przeglądów i konserwacji dla obiektów fitness. Korzystanie z usług autoryzowanych serwisantów daje pewność, że wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z instrukcjami i przez wykwalifikowanych specjalistów. Pozwala to zachować gwarancję oraz zmaksymalizować okres bezawaryjnej pracy urządzeń.

Podsumowanie

Właściwie zaprojektowany i eksploatowany system wentylacji i klimatyzacji jest kluczowym elementem nowoczesnej i atrakcyjnej siłowni. Zapewnia nie tylko odpowiednie warunki do treningu, ale także wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących. Dlatego już na etapie projektowania tego typu obiektu należy skonsultować się ze specjalistami od systemów HVAC, aby dobrać optymalne rozwiązania technicznie i ekonomicznie. Tylko w ten sposób można uczynić siłownię prawdziwą oazą komfortu dla wszystkich miłośników aktywnego trybu życia.

 

Twoi klienci zasługują na komfort podczas treningu! 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach HVAC dla siłowni i klubów fitness.

Formularz Wyceny