Syndrom chorego budynku, Co to jest syndrom chorego domu SBS 

Syndrom chorego budynku (SBS): Jak go rozpoznać, co to jest syndrom chorego budynku?

Zmęczona kobieta z powodu braku świeżego powietrza. Cierpi na SBS, syndrom chorego budynku.Syndrom chorego budynku opisuje sytuacje, w których mieszkańcy budynku doświadczają problemów zdrowotnych i przykrych dolegliwości. Nie można ich przypisać żadnej konkretnej chorobie czy przyczynie.

Niepożądane objawy mogą się nasilać lub występować częściej w zależności od spędzonego czasu w danym budynku, pomieszczeniu.

Po wejściu do budynku, osoby wrażliwe dość szybko mogą odczuwać ból głowy, mdłości lub inne przykre dolegliwości, które zanikają po wyjściu z budynku na zewnątrz.

Co to jest SBS?

Określenie syndrom chorego budynku pochodzi z języka angielskiego i oznacza sick building syndrom w skrócie SBS. Przypisywany jest objawową zdrowotnym pojawiającym się na skutek przebywania w danym budynku lub konkretnym pomieszczeniu.

Kobieta siedzi i trzyma się za głowę. Ból głowy jako objaw syndromu chorego domu.

 

Zespołu chorego budynku objawy

 • Ból głowy,
 • Podrażnienie oczu, nosa lub gardła,
 • Suchy kaszel,
 • Sucha, swędząca skóra,
 • Zawroty głowy i mdłości,
 • Trudności z koncentracją,
 • Zmęczenie,
 • Wrażliwość na zapachy.


Co powoduje syndrom chorego budynku?

Zjawisko chorego budynku zaobserwowano po raz pierwszy w Ameryce w 1973 roku, kiedy to zmieniono normy dostarczanego świeżego powietrza z około 25 m3/h do około 8 m3/h na osobę. Obecnie uważa się, że niewłaściwa wentylacji jest głównym powodem występowania syndromu chorego budynku.

 

Inne przyczyny syndromu chorego budynku

Do innych przyczyn syndromu chorego budynku zalicza się zanieczyszczenia chemiczne pochodzące z materiałów budowlanych, wykończeniowych i innych elementów wyposażenia wnętrz, znajdujących się w budynku. Nagromadzenie lotnych związków organicznych w budynku w wyniku rozkładu klejów, wykładzin, produktów drewnianych i innych może wywoływać przewlekłe oraz ostre objawy zdrowotne w niskich lub umiarkowanym natężeniu.

Warto zwrócić uwagę czy do budynku nie dostają się zanieczyszczenia ze spalin samochodowych, otworów kanalizacyjnych. Powodem może być nieodpowiednio umiejscowione otwory wentylacyjne lub brak prawidłowej wentylacji. Innym źródłem zanieczyszczeń może być niedostateczna wentylacjia przydomowego garażu, przedostające się spaliny i chemikalia znacznie obniżają jakość powietrza w domu.

Inny rodzaj zanieczyszczeń ma naturę biologiczną, zanieczyszczenia mogą pochodzić z przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacji.

 

Jak rozwiązać problem chorego budynku?

Rozwiązanie problemu chorego budynku wymaga sprawdzenia obiektu pod kątem SBS. Wymaga to wywiadu wśród mieszkańców budynku, zbadania całego systemu wentylacji oraz sprawdzenie możliwych źródeł zanieczyszczeń.

Skargi zdrowotne mieszkańców oraz wyniki próbek powietrza rzadko wskazują jednoznacznie na SBS. W próbkach powietrza, stężenie zanieczyszczeń często nie przekracza obowiązujących norm. Pobranie próbek jest częścią kompleksowej analizy i nie stanowi samodzielnej procedury.

 

Rozwiązania dla chorych budynków zazwyczaj obejmują kombinację.

Usuwanie źródeł zanieczyszczeń:

 • Wymiana filtrów wentylacji,
 • Czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
 • Usunięcie starych płyt sufitowych i wykładzin, które są źródłem zanieczyszczeń chemicznych,
 • Wyznaczenie miejsca dla palących lub jego całkowite zakazanie,
 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacyji,
 • Właściwe przechowywanie farb, pestycydów i innych materiałów,
 • Zapewnienie odpowiedniego czasu schnięcie murów budynku, przed jego zajęciem,

Zwiększona wentylacja:

 • Usprawnienie obecnej wentylacji
 • Montaż wentylatorów lokalnych,

 

Wnioski i przyczyny chorego domu.

Podsumowując, większość problemów powstawania syndromu chorego domu wynika zbyt małej ilości świeżego powierza. Odpowiednia wentylacja nie tylko dostarcza odpowiednią ilość świeżego powietrza, ale może chronić budynek przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Taką ochronę zapewnia wentylacja mechanicznaj dla domu zwanej rekuperacją. (rekuperacja). Niekiedy SBS nazywany jest: syndrom zamkniętych okien. 

 

Pleśń jako jedno z wielu źródeł syndromu chorego budynku.

Źródła zanieczyszczeń powietrza w budynku.

 

 • Pochodzenia organicznego – pleśń i grzyby, bakterie,
 • Materiały budowlane i wykończeniowe – chemia, rozpuszczalniki, farby, materiały syntetyczne,
 • Klimatyzacja i wentylacja – nadmierny rozwój mikroorganizmów w instalacji, brak serwisu,
 • Nieprawidłowe użytkowanie pomieszczeń – nieprawidłowe i nadmierne przechowywanie chemikaliów,
 • Zanieczyszczenia chemiczne z zewnątrz – spaliny, smog, opary chemikaliów.