Metody pomiaru przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. 

Metody pomiaru przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Pomiar przepływu powietrza przy pomocy anemometru łopatkowego

W systemach wentylacyjnych, dokładne pomiary prędkości powietrza odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu optymalnego funkcjonowania instalacji. W tym artykule zostały przedstawione podstawowe informacje na temat pomiaru prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych, skupiając się na najpopularniejszych metodach stosowanych w tej dziedzinie.

Kiedy chcemy precyzyjnie zmierzyć prędkość powietrza w kanałach wentylacyjnych, mamy do wyboru kilka różnych metod. Dwie z najczęściej stosowanych to sonda anemometryczna cieplno-oporowa oraz rurka Pitota.

Sonda anemometryczna cieplno-oporowa umożliwia bezpośredni pomiar prędkości powietrza wewnątrz kanału wentylacyjnego. Działa to w ten sposób, że czujnik cieplny rejestruje zmiany temperatury, a na tej podstawie możemy obliczyć prędkość przepływu powietrza. Ta metoda jest szczególnie użyteczna do oceny wydajności i skuteczności systemu wentylacyjnego.

Rurka Pitota to inna popularna metoda pomiaru prędkości powietrza. Polega ona na wykorzystaniu różnicy ciśnień między otworem w rurce a bocznymi szczelinami. Analizując tę różnicę ciśnień, jesteśmy w stanie obliczyć prędkość powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej metody pomiarowej zależy od wielu czynników, takich jak specyfika danej instalacji wentylacyjnej, zakres prędkości powietrza czy dostępność odpowiednich przyrządów pomiarowych. Przed przystąpieniem do pomiarów ważne jest również przeprowadzenie kalibracji przyrządów, aby zapewnić dokładność wyników.

 

Przed rozpoczęciem pomiarów należy wziąć pod uwagę następujące czynniki i warunki otoczenia:

 1. Zakres pomiaru przepływu: Określenie oczekiwanego zakresu prędkości powietrza pomoże w wyborze odpowiedniej metody pomiarowej i przyrządów.

 2. Temperatura powietrza: Pomiar prędkości powietrza może być uzależniony od temperatury, dlatego ważne jest uwzględnienie tego parametru i wybór odpowiednich przyrządów, które działają w zakresie temperatur, zgodnym z wymaganiami.

 3. Poziom zanieczyszczenia: Jeśli powietrze w kanałach jest silnie zanieczyszczone, należy wybrać metody pomiarowe, które są odporne na zabrudzenia i mogą działać w takich warunkach.

 4. Miejsce pomiaru: Określenie dokładnego miejsca pomiaru w kanałach wentylacyjnych jest istotne dla precyzyjnego określenia prędkości powietrza i skuteczności systemu.

 

Najpopularniejsze metody pomiaru prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych w skrócie.

 

Anemometry termiczne
(gorący drut, gorąca żarówka)

Wykorzystują gorący drut lub gorącą żarówkę do pomiaru prędkości powietrza. Ciepło jest usuwane z ogrzewanego elementu poprzez oddziaływanie na niego zimniejszego strumienia powietrza. Temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie za pomocą obwodu sterującego. Metoda ta jest skuteczna w zakresie prędkości od 0 do 5 m/s i dla temperatur do około +70 °C.

Obszar zastosowań:

 • Do dokładnych pomiarów w zakresie od 0 do 5 m/s
 • Dla temperatur do około +70 °C

Anemometry łopatkowe

Polegają na wykorzystaniu ruchu obrotowego łopatki, który jest przekształcany na sygnały elektryczne. Prędkość powietrza jest wyznaczana na podstawie liczby obrotów łopatki. Ta metoda jest dokładna w zakresie prędkości od 5 do 40 m/s i dla temperatur do około +350 °C. Może być stosowana zarówno w przepływach turbulentnych, jak i przy niskich lub średnich prędkościach.

Obszar zastosowania:

 • Do dokładnych pomiarów w zakresie od 5 do 40 m/s,
 • Dla temperatur do ok. +350 °C,
 • Przepływ turbulentny i niska lub średnia prędkość: duża średnica (Ø 60 mm; Ø 100 mm),
 • Kanał: małe średnice (Ø 16 mm).

 

Rurka Pitota

Wykorzystują różnicę ciśnień w sondzie ciśnieniowej do określenia prędkości powietrza. Otwór rurki Pitota rejestruje całe ciśnienie statyczne, podczas gdy boczne szczeliny rejestrują ciśnienie czysto statyczne. Różnica ciśnień jest analizowana i wyświetlana jako prędkość powietrza. Ta metoda jest odpowiednia dla pomiarów przy temperaturach powyżej +300 °C i może być stosowana w przypadku zapylonego lub zanieczyszczonego powietrza.

Obszar zastosowania:

 • Dla temperatur powyżej +300 °C,
 • W zależności od sondy różnicy ciśnień, możliwe są pomiary od 1 m/s,
 • Do pomiarów w zapylonym, zanieczyszczonym powietrzu.

Podsumowanie

Dobór odpowiedniej metody pomiarowej powinien uwzględniać specyfikę danej instalacji wentylacyjnej, zakres pomiaru, temperaturę, zanieczyszczenia i inne czynniki. Należy również pamiętać o kalibracji przyrządów przed pomiarami, aby uzyskać dokładne wyniki.

Pomiary prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych są niezbędne do utrzymania optymalnych warunków działania systemu. Wybór odpowiedniej metody pomiarowej zależy od zakresu prędkości, temperatury, poziomu zanieczyszczenia i innych czynników specyficznych dla danej instalacji. Warto skonsultować się z profesjonalistą lub specjalistą od instalacji wentylacyjnych, aby zapewnić dokładne i niezawodne pomiary.