Czym jest wentylacja przemysłowa? 

Czym jest wentylacja przemysłowa?

Wentylacja przemysłowa - instalacjaWentylacja przemysłowa jak sama nazwa wskazuje, służy do usuwania zużytego powietrza i zastępowania go świeżym w trudnych warunkach technologicznych. Ma na celu zapewnienie zrównoważonej temperatury, zmniejszenie obecności pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu oraz zapewnienie świeżego, wolnego od zanieczyszczeń powietrza.

W zależności od rodzaju procesów technologicznych do powietrza przedostają się pyły oraz różne szkodliwe substancje w postaci par, gazów i aerozoli. Substancje stosowane w procesie produkcji mogą być wybuchowe lub łatwopalne i toksyczne. Jak pokazują badania, nanocząsteczki pyłu zawieszone w powietrzu mogą być równie szkodliwe i rakotwórcze jak substancje toksyczne.

Tradycyjna wentylacja w warunkach przemysłowych może nie nadążać z usuwaniem szkodliwych substancji, pyłów czy oparów technologicznych. W takich przypadkach stosuje się lokalne rozwiązania, takie jak odciąg lub inne systemy oparte o filtrowentylacje.

Montaż urządzeń filtrujących i wentylacyjnych opiera się przede wszystkim na warunkach panujących w obiekcie. Miejscowe rozwiązania zazwyczaj nie wymagają znaczącej przebudowy. Zawsze jednak warto rozważyć pomoc fachowca przy montażu urządzeń wentylacyjnych.

Rodzaje systemów wentylacji przemysłowej.

W zależności od potrzeb wentylacja przemysłowa może pełnić różne funkcje, od miejscowej absorpcji zanieczyszczeń, poprzez zapewnienie komfortu cieplnego w hali, po odzysk ciepła z linii produkcyjnych. Niektóre rozwiązania można znaleźć w codziennym życiu np. okapy lub w tradycyjnym budownictwie. Istnieją dwa główne rodzaje wentylacji przemysłowej.

Wentylacja rozcieńczająca.

Zadaniem wentylacji jest rozrzedzenie zanieczyszczeń w powietrzu poprzez dopływ dużych ilości świeżego powietrza. Ten rodzaj wentylacji jest dedykowany do pomieszczeń o dużej kubaturze. Podobnie jak magazyny, hale produkcyjne i przemysłowe, gdzie proces technologiczny powoduje powstawanie zanieczyszczeń. Wentylacja rozcieńczająca nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń, ale zmniejsza ich stężenie w powietrzu, poprawiając parametry powietrza.

Wentylacja wyciągowa

Wentylacja wyciągowa wychwytuje zanieczyszczenia w miejscu ich powstawania. Ta metoda zapewnia usuwanie zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła, czyniąc go wydajniejszym, bezpieczniejszym i skuteczniejszym. Ten rodzaj wentylacji najłatwiej rozpoznać po kanale wyciągowym ze ssawą lub po okapie. System wentylacji wyciągowej doskonale sprawdza się na stanowiskach spawalniczych lub tam, gdzie proces technologiczny jest źródłem emisji szkodliwych gazów.

 

Skuteczna wentylacja przemysłowa to bezpieczeństwo i komfort pracowników.

Instalacja wentylacji przemysłowej w fabryce

Właściwa wentylacja hal przemysłowych zapewnia odpowiedni komfort i bezpieczeństwo pracownikom.

Podczas procesów produkcyjnych pracownicy narażeni są na szkodliwe substancje, w tym pyły i chemikalia.

Brak odpowiedniej wentylacji znacznie obniża komfort pracy i naraża pracowników na choroby, a pracodawce na przyszłe roszczenia z tego tytułu.

Sprawna wentylacja przemysłowa przedłuża żywotność urządzeń mechanicznych. Zapobiega gromadzeniu się palnych gazów i pyłów, chroniąc w ten sposób przed pożarem lub wybuchem.

Nowoczesne przemysłowe instalacje wentylacyjne mają możliwość odzysku ciepła poprzez zastosowanie odpowiednich wymienników ciepła.

Odpowiednio zaprojektowany system wentylacji pozwala na odzysk znacznych ilości ciepła z powietrza, a co za tym idzie znaczne oszczędności i wzrost konkurencyjności.

 

Wybór odpowiedniej wentylacji przemysłowej.

Wybór odpowiedniej wentylacji przemysłowej do naszego obiektu zależy od wielu czynników. System wentylacji jest jak garnitur szyty na miarę; wymaga to odpowiednich pomiarów i określenia rodzaju zanieczyszczenia. Większe inwestycje wymagają odpowiednich obliczeń i zaprojektowania tak, aby instalacja spełniała odpowiednie normy i była efektywna.

Chociaż proste systemy odciągowe są zwykle wystarczające, aby utrzymać niski poziom zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, nie zawsze tak jest w przypadku dużych inwestycji.

Firma Inventor zapewnia wsparcie merytoryczne i instrumentalne w realizacji inwestycji. Działamy od koncepcji, projektu, aż po realizację.