Przemysł - filtrowentylacja

Dział wentylacji skierowany dla przemysłu gdzie istnieje potrzeba odizolowania człowieka, jego otoczenia oraz innych elementów od zanieczyszczeń powstających przy okazji  procesów takich jak: spawanie, szlifowanie, polerowanie, cięcie, gratowanie, przesypy, parowanie itp. Filtracja powietrza ważna jest z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzi, ochrony maszyn i innych instalacji oraz redukcji kosztów sprzątania. Dzięki zastosowaniu instalacji filtrowentylacyjnych jesteśmy w stanie zniwelować ilość pyłów respirabilnych, które są bardzo groźna dla człowieka, oparów które mogą stanowić źródło wybuchu oraz odpadów grubszych frakcji które zanieczyszczają powierzchnię pomieszczeń.

Wykonujemy instalacje bazujące na:    

- odciągach miejscowych

- filtrach mobilnych i stacjonarnych

- filtrach mgły olejowej

- centralnych instalacjach odciągowych

- stołów, dygestoriów oraz ścian odciągowych

- instalacji PUSH-PULL

- urządzeniach wysokiego podciśnienia

- odkurzaczach przemysłowych

- rozwiązań hybrydowych skupiających wiele z powyższych

Wykonujemy instalacji dla branż przemysłu gdzie obrabiane są: metale, drewno, kompozyty, elementy mineralne, tworzywa sztuczne.

Każda z branż AEROSPACE, AUTOMOTIVE, PRZESYSŁU SPOŻYWCZEGO, TWORZYW SZTUCZNYCH potrzebuje rozwiązań z pogranicza filtrowentylacji dla minimalizacji ryzyka i strat w toku prowadzonych procesów produkcyjnych.